Bilgi Üniversitesi, alt enstitülerinden olan Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü'nün kuruluşunu ertesinde YÖK'e yüksek lisans, doktora ve e-yüksek lisans başvurularında bulundu. Üniversitenin bu taleplerinden ilk olarak yüksek lisans programına onay gelmesi ile birlikte, Bilgi Üniversitesi ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek, 'Bilişim ve Teknoloji Hukuku' dalında bir yüksek lisans programı başlattı.

bilgi tekno Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı açıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak 1998 yılından beri bilişim hukuku konusunda sahip olduğumuz bilgi, birikim ve tecrübeyi talep eden herkesle paylaşarak; ülkemizde açıkça ihtiyaç duyulan bilişim hukukuna vâkıf, deneyimli hukukçular ve bilişimciler ve konuya ilişkin farkındalık ve bilince sahip her meslekten bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla bu programı başlattık.

Bilgi çağı olarak adlandırdığımız 21. yüzyılda bilişimden etkilenmeyen kişi, kurum veya meslek mevcut değil. Bu yüzyılı karakterize eden olgu bilişim olunca, bunun temas ettiği her noktada, bilişim hukukunun çözümlemesi ve herkesin bilmesi gereken sorunlar karşımıza çıkıyor. Hukukçular için bilişim hukuku, ayrı ve özel uzmanlığı ve bilgiyi gerektiren hukuk branşı içinde ayrı bir dal.Hukuk mesleğinin ister teorik ister uygulama tarafını yürütsün, her hukukçunun karşısına mutlaka bilişim hukuku ilke ve mevzuatları ile çözümlenmesi gereken sorunlar çıkıyor. Bilişimciler veya diğer meslek mensupları için de meslekleri gereği bilişim hukukunu bilmek işin kaderini etkileyecek kadar önemli.

"Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı" dünyadaki güncel ihtiyaçlar ve gelişmeler dikkate alınarak belirli konularda spesifik olarak olarak uzmanlaşmayı da sağlayacak şekilde tasarlandı. Bilgi güvenliği, adli bilişim, kişisel verilerin korunması bu alanlardan sadece bir kaçı.Program, bilişim hukukunun teorik ve uygulama alanlarını kapsayacak şekilde hazırlandı. Bu nedenle bireyler, ihtiyaç duydukları her konuda bilgi ve fikir sahibi olabilecekler.

Bilişim ve bilişim hukuku konusunda deneyimli kamu ve özel sektör temsilcileri ile hukukçulardan oluşacak akademik kadroda yer alan iki isimse dikkatimizi çekiyor:

 • Tayfun Acarer (BTK Başkanı): İletişim Sistemleri Altyapıları
 • Ali Kaya (Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı): Ulusal Yargı Ağı Projesi

Yüksek Lisans programı dahilinde yer alacak başlıca dersler ve müfredat ise şunlar:

 • bilişim sistemleri yönetimi
 • e-ticaret
 • e-ihale
 • e-birey
 • internette ifade özgürlüğü ve dijital aktivizm
 • ileri teknoloji ve hukuk
 • kişisel verilerin korunması
 • siber suçlar
 • bilişim sözleşmeleri ve yönetimi
 • alan adları
 • e-sağlık ve ilaç sektörü
 • bilişim teknolojileri
 • bilgi güvenliği hukuku
 • telekomünikasyon hukuku
 • enformasyon toplumunda eser koruması

Program katılmak için Hukuk Fakültesi mezuniyeti şartı aranmıyor. Yani bilişim ve teknoloji hukukuna ilgi duyan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen herkese açık.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye bu adresten erişebilirsiniz.